قشم 1400 - سامانه اطلاع رسانی و خرید و فروش برج ها و مجتمع های تجاری قشم

سامانه اطلاع رسانی و خرید و فروش برج ها و مجتمع های تجاری قشم

آخرین اخبار و رویداد های قشم

مبارزه با پدیده ی زمین خواری و ناکامی زمین خواران در قشم

آزاد سازی ده میلیون متر مربع اراضی تصرفی در قشم توسط رئیس سازمان منطقه آزاد قشم و مسئولین ...

ادامه مطلب
مبارزه با پدیده ی زمین خواری و ناکامی زمین خواران در قشم

آزاد سازی ده میلیون متر مربع اراضی تصرفی در قشم توسط رئیس سازمان منطقه آزاد قشم و مسئولین ...

ادامه مطلب
راه اندازي اتحاديه در قشم براي پرورش دهندگان ميگو

آقاي محمد پرورش رئيس شيلات و كشاورزي سازمان منطقه آزاد قشم براي افزايش و بهبود توليد و بهر...

ادامه مطلب
لوح تقدير به برگزيدگان مسابقه كتابخواني ژئو پارك اهدا شد

به دوازده نفر از دانش آموزان منتخب مسابقه كتابخواني ژئوپارك جهاني قشم با هدف آشنايي با مفه...

ادامه مطلب