کارگزاری فروش

گروه مهندسی قشم 1400 جهت تکمیل بانک اطلاعات خود  از کلیه کاربران خود، مالکین و سازمان های فروش برج ها و مجتمع های تجاری اداری مسکونی اقامتی تفریحی و چندمنظوره درخواست به عمل می آورد، تا در صورتی که برج و یا مجتمعی  در حال تکمیل و ساخت می باشد که هنوز در وب سایت معرفی نشده است، از طریق فرم ذیل اطلاعات مربوطه لازم را برای ما ارسال نمایند. 
هم چنین در صورتی اطلاعاتی کاملتری از اطلاعات برج ها و مجتمع های موجود در وب سایت  دارید، می توانید از طریق فرم زیر برای ما ایمیل نمائید.

پیشاپیش از همکاری شما در تکمیل اطلاعات بلندمرتبه سازی در کشور قدردانی به عمل می آید. امید است که این بانک اطلاعات مورد استفاده و بهره برداری کاربران، سرمایه گذاران، تجار، خریداران و ...  قرار گیرد.

 

فرم معرفی برج و مجتمع تجاری مسکونی اداری اقامتی تفریحی و چندمنظوره

نام شما :

ایمیل شما :

نام برج/مجتمع :

تلفن شما :

مشخصات کامل :

کد امنیتی را وارد نمایید :